Sponsorer

Höganäs Musikkår har de senaste åren genomgått en mycket

positiv utveckling. Ett stort tack till vår sponsorer som gjort

denna utveckling möjlig.