Musikfestival i Höganäs

Musikfestival i Höganäs årets höjdpunkt för Blasorchester Wittstock.  Intervju med orkesterns ordförande i Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) den 11 mars 2011.

Musikfestival i Höganäs this year's climax for Blasorchester Wittstock.  Interview with the orchestras chairman in Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) on 11th March 2011.

Musikfestival i Höganäs der Höhepunkt in diesem Jahr für Blasorchester Wittstock.  Interview mit dem Vorsitzenden des Orchesters in Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) am 11. März 2011

Artikel i MAZ

Tillbaka till Konserter/  Back / Zurück