Historik

1853

Höganäs Stenkolsverk grundar Höganäs Musikkår med syftet att skapa ett kulturellt och fostrande instrument för sina anställda. Höganäs Musikkår blev därmed Sveriges äldsta musikkår.

Orkestern var en ren bleckmusikkår med endast 12 musiker. Musikerna var anställda av Höganäs Stenkolsverk och arbetade med industriarbete när de inte musicerade. Alltså enligt samma modell som tillämpades av försvarsmakten.

 

1922

Höganäs Musikkår börjar successivt lösgöra sig från företaget. Höganäs kommun börjar engagera sig i musikkårens verksamhet. Kommunalt anslag möjliggör konserter på Höganäs torg.

Höganäs Musikkår börjar gradvis ställa om sig från att vara en halvprofessionell orkester till att bli en ren amatörmusikkår.

 

1938

Höganäs Musikkår separerar helt från företaget, Höganäs-Billesholms AB.

 

1939

Från att hittills ha varit en ren bleckmusikkår utvecklar sig musikkåren till en harmonimusikkår, som kännetecknas av att träblåsinstrument inkluderas.

Höganäs Musikkår är nu en ren amatörorkester.

 

1948

Höganäs kommun har nu tagit över huvudansvaret för musikkårens verksamhet.

 

1975

Höganäs Musikkår blir föremål för en doktorsavhandling vid Institutionen för Musikvetenskap vid Lunds Universitet med titeln Sveriges Äldsta Musikkår.