Brunnby Kyrka 2011 01 29

dsc-6049.jpg

Vår sångsolist Jesper Gaarde förbereder sig.  Our vocal soloist Jesper Gaarde practising on the piano.  Unser Solosänger Jesper Gaarde übt auf dem Klavier.

dsc-6054.jpg

Olle, Runo och Carl i koncentrerat samtal före konserten.  Olle, Runo and Carl in concentrated discussion before the concert.  Olle, Runo und Carl im konzentrierten Gespräch vor dem Konzert.

dsc-6067.jpg

De vackraste flickorna och gossarna får sitta längst fram.  The prettiest girls and boys in the front line.  Die schönsten Mädchen und Jungen dürfen vorne sitzen.

dsc-6068.jpg

Vår dirigent Tomas Nordström.  Our conductor Tomas Nordström.  Unser Dirigent Tomas Nordström.

dsc-6072.jpg

Jesper tolkar "Stardust".  Jesper interprets "Stardust".  Jesper interpretiert "Stardust".

dsc-6073.jpg

Höganäs Musikkår i/in Brunnby kyrka.  

Tillbaka