1998

 

145 års jubileum i Folkparken.  145-jähriges Jubiläum in Folkparken.  145 years anniversary at Folkparken.

hmk-1998-001-kopia.jpg

Bertil Svensson och Håkan Persson

hmk-1998-002.jpg

Arne Alhbin, Lars-Göran Forsberg, Olle Olsson och Bertil Svensson

hmk-1998-003.jpg

John Blincoe och Mårten Wennerholm

hmk-1998-004.jpg

Jarl Roslund och Fredrik Alhbin (längst till höger)

hmk-1998-005.jpg

Magnus Wester (längst till vänster) med slagverkskolleger

hmk-1998-006.jpg

Arne Alhbin och Lars-Göran Forsberg

hmk-1998-007.jpg

Jarl Roslund, Lennart Nilsson, Lars-Göran Forsberg, Bengt Jacobsson, Andreas Jönsson, Nils-Olof Kronvall.

hmk-1998-008.jpg

Sigge Lindberg och Arne Alhbin

Tillbaka/Zurück/Return