Musikfestival

Styrelsen för Höganäs Musikkår

har beslutat att inte arrangera någon Musikfestival 2020.